Home - Blog

De bas versterkt het circuit om het geluid van het geluidssysteem te verbeteren

De bas versterkt het circuit-Verbeter de bas in elk geluidssysteem om de geluidskwaliteit te verbeteren Meestal kun je dat doen door een uniek onderdeel in een elektronisch circuit te integreren Natuurlijk moet het geluidsinvoer beschikbaar zijn, zodat u het kunt aansluiten op luidsprekers, subwoofers, enzovoort Met deze implementatie kunt u ook verwachten dat u meer in de algemene luisterservaring bent Bovendien biedt het subwooferverbeterde circuit ook volume, versterking en bascontrole Bovendien lees je dit artikel en leer je hoe je een basverbeterd circuit kunt maken Dus laten we beginnen

1. De bas versterkt het circuit-Wat is een basverbetering

De bas versterkt het circuit 1

 (Subwoofer verbetert het circuit en versterkt het geluid Doe het

De basverbeteringen zijn een elektronisch circuit dat lage frequenties verbetert door het circuit te vergroten Deze worden vaak geïntegreerd in consumentenelektronica om de geluidskwaliteit te verbeteren

2. Hoe maak je een subwoofer-verbeterd circuit

We hebben drie verschillende basverbeteringen 

De bas versterkt het circuit-Gebruik 2n2222 kristallen

Elektrische kaarten zijn niet de beste

De bas versterkt het circuit 2

Elektronische onderdelen

-Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne

-Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.

Osiris od 8 do 8 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 1

-Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne

-Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.

odpor 470k – 1XnLZH

-Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne

-Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.

470 ohm odpor – 1XnLZH

221 00: 22: 22,222–> 00: 22: 22,223 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2 – 2 – 1 – 2 – 2 – 1 – 2 – 2 – 1 – 2 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2 – 2 –

-Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne

100nF kondenzátor – 2xnLZH

-Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.

Batterijsluiting – 1

-Ne, ne, ne

De bas versterkt het circuit-Stappen naar beneden

Stap één

De bas versterkt het circuit 3

(Het circuit maakt gebruik van 2n2222 transistors De bron van de dood Wikipedia deelt

Eerst moet je een lassende transistor Vervolgens wordt een weerstand van 47k aan de basispunt van de transistor aangesloten en de aardbeving van het circuit aangesloten Vervolgens wordt een weerstand van 470k aangesloten op het hoofdkwartier van de transistor en op de VCC-rekening van het circuit Vervolgens sl47uFit u de positieve poolcontact van de 47UF-capaciteit aan op de basispunt van de transistor

Stap twee

Sluit een 100nF F-condensator aan op de basis van de transistor en de pin van de transistor Vervolgens sluit u een weerstand van 10.000 rpm aan op de VCC van het circuit en de verzamelde elektroden van de transistor Je moet een elektrische weerstand van 570 ohm aansluiten op de VCC van de elektroden van de transistor Vervolgens sluit u een andere 100pF PF-condensator aan op de verzamelde elektroden van de transistor en de VCC-rekening van het circuit

Stap drie

Vervolgens sluit u een 470uF UF-condensator aan op de verzamelde elektrode-connector van de transistor en de audio-uitgang van het circuit U moet 100k de 100K-potentiële meter naar de audio-uitvoer lassen Vervolgens sluit u de 9 V-batterijclip aan en lasseert u de luidsprekerinvoer naar de centrale aansluiting van de 10.000-potentiemeter en naar de aardcircuits

Stap vier

Sluit eindelijk de audio-ingang aan op de 57UF-condensator en de kabeldraden van het circuit Vervolgens lassen we het geluid op de luidspreker

hoe het werkt

De microfoon van de smartphone biedt audio-ingang voor het circuit die is aangesloten op de basispunt van de transistor In dit geval werkt het als een controlesignaal Als u een 100uF F-condensator aansluit op de basispunt van de transistor, voorkomt u dat het DC-signaal door komt, terwijl het communicatiesignaal door de loop loopt

Vervolgens stroomt het vergrote uitvoersignaal door de 47UF-capaciteit en filtert het overblijfsel van het uitvoergeluid De 100K-potentiële meter verbetert het geluidssignaal voordat het naar de luidsprekers van 8 ohm wordt gestuurd

De bas versterkt het circuit-IC-741 gebruiken

Elektrische kaarten zijn niet de beste

De bas versterkt het circuit 4

(IC741-basverbeterde bedradingskaarten Doe het

Elektronische onderdelen

Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne

-Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne

-Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.

10uF capaciteit – 3x

0.0033uF UF-condensator – 3x

-Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

-Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne

-Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne

-Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne

-Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.

-Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne

1k weerstand – 1x

weerstand 2.2k – 1x

De bas versterkt het circuit-Stappen:

Stap 1:

De bas versterkt het circuit 5

 (Een LM741 helpt bij de signaalversterking. Bron: Wikimedia Commons)

Sluit eerst het IC LM741 en Q1 BC348 componenten aan. Vervolgens moet u de condensator C1 10uF aan de ingang klikken. Verbind een weerstand van 56k (R1) met C1. Sluit vervolgens een weerstand van 47 k (R2) aan op de positieve kant van C1. Sluit daarna een weerstand van 1 k (R3) aan op de basis van de transistor. Ondertussen wordt de collector van de transistor verbonden met VSS.

Stap 2:

Bevestig de gepolariseerde condensator C2 10uF aan de emitter van de transistor. Verbind vervolgens een weerstand van 2.2k (R4) met het andere uiteinde van de condensator. Sluit een condensator C3 van 0,0033uF aan op de positieve kant van de condensator van 10uF. Verbind een weerstand van 50k (R9) met de condensator van 0.0033uF. Verbind vervolgens nog een weerstand van 50k (R10) met die 50k-weerstand.

Stap 3:

De bas versterkt het circuit 6

(Deze schakeling bevat veel weerstanden. Bron: Wikimedia Commons)

Bevestig nog een condensator van 0,0033uF (C5), die met pen 6 van de LM714 wordt verbonden, aan die weerstand. Verbind vervolgens pen 2 van de LM714 met een weerstand van 10k (R7), die verbonden is met de condensator van 0.0033uF. Daarna verbindt u een weerstand van 56k (R12) en een condensator van 22uF (C7) met de massa. Deze 56k-weerstand wordt verbonden met de 47k-weerstand (R11), die met VCC verbonden is. Voeg een potentiometer van 100k (VR1) toe, die in verbinding staat met de condensator C4 0,0033 uF en de weerstand R5 10k.

Step 4:

Verbind LM714’s pen 4 met de massa. Ondertussen wordt pen 7 verbonden met VCC en een 47uF condensator (C6), die met de massa wordt verbonden. Tenslotte sluit u een condensator van 10uF (C8) aan op pen 6 van de LM714. Deze condensator zal ook verbinding maken met de uitgang.

Werkingsprincipe:

De schakeling werkt op een 12V tot 18V voeding. Eerst ontvangt de ingang een audiosignaal. Vervolgens levert de koppelcondensator C1 de wisselstroom aan R3 alvorens deze door te geven aan de basis van de transistor. Ondertussen dienen R1 en R2 als spanningsdelers voor de biasstroom van de transistor. Zoals u kunt zien, werken C1, R3, R1, R2, R4, C2 en Q1 als een voorversterkercircuit, en het versterkt het signaal in het algemeen. Daarna stroomt een hogere-frequentie-roep uit de emitter van de transistor, die naar C2 gaat.

Een signaal gaat door de laagdoorlaat-frequentiefilterschakeling, C3, C5, R8, R9, en R10. In dit geval wordt de hoogfrequente beweging verwijderd. Een ander signaal gaat naar R5, R6, R7, en C4. Pen 2 van de LM417 mengt deze signalen en versterkt ze in het proces voordat ze naar pen 6 stromen.

Sommige signalen kunnen terugkeren naar de frequentiefilterkring. Op die manier is de versterking van de frequentieverhouding beter te regelen. 

U kunt het laagfrequent niveau verhogen of verlagen door de VR1 potentiometer te verstellen.

Schakelschema:

Elektronische componenten:

9V DC batterij – 1x

1000uF condensator – 1x

100uF condensator – 1x

10uF condensator – 1x

470pF condensator – 1x

0.033uF condensator – 1x

0.1uF condensator – 3x

weerstand 10 Ohm – 1x

weerstand 10k – 1x

10k potentiometer – 3x

Breadboard

De bas versterkt het circuit-Stappen:

Stap 1:

(De schakeling is voorzien van een LM386 onderdeel om het geluid te versterken. Bron: Wikimedia Commons)

Sluit eerst de negatieve en positieve polen van de batterij aan op de negatieve rail van het breadboard. Verbind twee jumper draden van de negatieve rail van het breadboard naar de positieve rail. Plaats het LM386 IC. Bevestig pen 1 aan een andere terminal. Voeg een 10k potentiometer (versterking) toe door de middelste pin te verbinden met pin 1 van de LM386.

Step 2:

Verbind daarna LM386’s pen 2 met de massa. Verbind daarna LM386’s pin 3 met een andere aansluiting en een 470pF condensator, die met de massa is verbonden. Verbind vervolgens die aansluitklem met een ander vliegveld, dat verbonden is met de middelste pen van een 10k potentiometer (volume). Verbind de buitenste pen met massa.

Stap drie:

Steek het tegengestelde uiteinde van de condensator van 10uF in pin 8 van de LM386. Sluit vervolgens het positieve uiteinde aan op een aansluitpunt op het breadboard. Bevestig een brugdraad van die aansluiting naar de pin van de versterkingspotentiometer. Voeg een weerstand van 10k ohm toe en verbind hem met pen 7 en een andere aansluiting. Klik vervolgens het positieve uiteinde van een condensator van 10uF aan die weerstand. Ondertussen gaat het uiteinde van de condensator naar de massa.

Stap 4:

 (Afbeelding van een 1000uF condensator. Bron: Wikimedia Commons)

Verbind pen 6 met de positieve rail. Voeg een condensator van 0.1uF toe tussen pen 4 en pen 6. Maak een verbinding van pen 5 naar een andere aansluiting. Voeg vervolgens een condensator van 0.1 uF toe aan één uiteinde van een weerstand van 10 Ohm, verbonden met de massa. Plaats vervolgens een condensator van 1000uF in die aansluiting. Zorg ervoor dat de positieve kant met de weerstand wordt verbonden, en de negatieve kant met een ander vliegveld.

Step 5:

Voeg vervolgens een condensator van 0,1uF en 100 uF toe tussen de positieve en negatieve rails. Verbind een jumperdraad van pen 4 met de massa. Bevestig de luidspreker van de positieve draad aan het andere uiteinde van de condensator van 1000uF. Sluit daarna de negatieve kant van de luidspreker aan op de massarail. Sluit vervolgens het linker of rechter audiokanaal aan op de laatste pen van de volumepotentiometer. Bevestig de massadraad aan de massarail.

De bas versterkt het circuit-Werkingsprincipe:

De massa van de audio-ingang versterkt ruisvervorming, die in de versterker optreedt. Bovendien is de schakeling voorzien van een 470pF filtercondensator om eventueel gedetecteerde radio-interferentie tegen te houden. Ondertussen blokkeert een 100uF condensator laagfrequente ruis. Tegelijkertijd voorkomt een condensator van 0,1uF dat hoogfrequente ruis wordt doorgelaten. Deze twee condensatoren zijn verbonden met de batterij.

U zult ook merken dat een weerstand van 10k Ohm en een condensator van 10uF in serie zijn geschakeld. Deze versterken het audio-ingangssignaal. In het algemeen dient de basversterker als een laagdoorlaatfilter dat ruis tegenhoudt. Hij steunt ook op een condensator van 0,0033 uF en een potentiometer van 10k.

3. Toepassingen van basversterkingsschakelingen

(Oordopjes zijn voorzien van een basversterkerschakeling).

Luidsprekers

Home-entertainmentsystemen

Oordopjes

Gaming-headsets

4. De bas versterkt het circuit-Kan bass boost de luidsprekers beschadigen?

(Een basversterkingscircuit kan uw luidsprekers beschadigen).

Veel luidsprekers kunnen een basversterking aan zonder schade toe te brengen. Er kunnen echter problemen ontstaan als het volume te hoog of het geluidsdrukniveau (SPL) te hoog is. Dus als u de lage tonen wilt versterken, moet u eerst het volume verlagen.

Andere factoren kunnen echter de prestaties beïnvloeden of schade toebrengen aan de luidsprekers. Luidsprekers met een te krachtige versterker kunnen bijvoorbeeld problemen veroorzaken. Als u die aansluit, dan krijgen de luidsprekers een hogere stroom dan hun limiet. Hierdoor worden de conussen van de luidsprekers overbelast, wat signaalvervorming veroorzaakt en uiteindelijk de luidsprekers beschadigt. Ondertussen zal het verdeelde vermogen ook de spreekspoel oververhitten, waardoor deze kan verbranden.

Samenvatting

In het algemeen dient de basversterker als een laagdoorlaatfilter dat vervorming door ruis tegenhoudt. In dat geval zal het de geluidskwaliteit verbeteren, waardoor u kunt genieten van een vloeiendere luisterervaring. Natuurlijk is een dergelijke schakeling afhankelijk van condensatoren, weerstanden, een LM386, enz. om dit proces te voltooien. Dus de volgende keer dat u een vaag of vervormd geluid hoort, kunt u overwegen een basversterkingsschakeling te implementeren. Op die manier kunt u veel meer van uw muziek genieten dan voorheen!

Hebt u vragen over een basversterker-schakeling? Neem dan gerust contact met ons op!

Hommer Zhao
Hallo, ik ben Hommer, de oprichter van WellPCB. Tot nu toe hebben we meer dan 4.000 klanten wereldwijd. Voor vragen kunt u gerust contact met mij opnemen. Bij voorbaat bedankt.

Diensten